Naključno število

Iz MaFiRaWiki

Samo besedo naključno bi lahko razložili kot zaporedje pojavov, ki se dogajajo brez pravila ali smisla. Enako velja za naključna števila. To pomeni, da v nobenem primeru ne moremo predvideti rezultat. Takšna prava naključna števila lahko dobimo s pomočjo nekaterih pojavov v naravi in računalniški tehnologiji.

Osebna orodja