Nada Razpet: Kompleksna števila in geometrija

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Začeli bomo z zgodovino uvajanja kompleksnih števil in nadaljevali s primeri iz geometrije. S kompleksnimi števili bomo pokazali lastnosti vzporednih in pravokotnih premic, dokazali Napoleonov izrek ter posplošeni Napoleonov izrek za štirikotnike, nadaljevali z van Aubelovim izrekom, krožnico devetih točk, Eulerjevo in Simsonovo premico in zaključili z značilnostmi tetivnih štirikotnikov. Ob naštetih izrekih bomo vpletli tudi nekaj zgodovinskih dejstev.

Osebna orodja