Nada Razpet: Galileo Galilei in njegova doba

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Galileo Galilei (1564-1642) je širši javnosti najbolj znan po zagovarjanju heliocentričnega svetovnega sistema, zaradi katerega je prišel v spor s cerkvenimi oblastmi. Mi se bomo bolj posvetili njegovim tako miselnim kot tudi skrbno načrtovanim in izvedenim poskusom, s katerimi je pojave, ki so jih do takrat obravnavali predvsem kvalitativno, obravnaval kvantitativno.

Osebna orodja