Nada Razpet: Franc Hočevar - pisec učbenikov.

Iz MaFiRaWiki

Med letoma 1886 in 1902 je Franc Hočevar napisal prve izdaje matematičnih učbenikov za višje razrede srednjih šol. Avtor se je hitro prilagajal spreminjajočim se učnim načrtom in pri tem lovil ravnovesje med teorijo in prakso.

Njegovi učbeniki se odlikujejo po uporabnih nalogah, zgodovinskih in jezikovnih opazkah, ki pritegnejo dijake. V prispevku bomo tudi pojasnili, zakaj so bili ravno Hočevarjevi učbeniki svoj čas med mnogimi učbeniki zelo priljubljeni.

Osebna orodja