Nada Razpet: Da Vincijevo delovanje v "fiziki"

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Leonardo da Vinci ni bil fizik v današnjem pomenu besede, je pa deloval na področjih, ki danes sodijo v fiziko. Predvsem so ga zanimale mehanika (vzvod, gibanje), hidrostatika, hidrodinamika, optika in delovanje strojev. V najdenih beležkah so našli skice in ob njih opombe, po katerih lahko sklepamo, kako je reševal nekatere "fizikalne" probleme. Nekaj primerov si bomo podrobneje ogledali in jih razložili.

Osebna orodja