Načrtovanje in razvoj iskalnika za potrebe policije (Seminar DM)

Iz MaFiRaWiki

Načrtovanje in razvoj iskalnika za potrebe policije

Primož Skale


Torek, 29. maj 2012, od 10-12, Plemljev seminar, Jadranska 19


Povzetek: Na seminarju bomo predstavili načrtovanje in razvoj spletnega iskalnika, ki zaposlenim v policiji omogoča iskanje po različnih internih virih podatkov (predvsem Lotus Notes podatkovnih bazah).

Predstavili bomo osnovne koncepte sistemov za iskanje in izbiranje informacij (angl. Information Retrieval Systems), dve odprto-kodni rešitvi (Apache Lucene in Solr), na katerih iskalnik temelji, in dva teoretična modela za iskanje in ocenjevanje zadetkov glede na vhodno poizvedbo.

Na kratko bomo tudi prikazali varnostni mehanizem, ki ga iskalnik upošteva in proces indeksiranja podatkov.


Literatura:

  • N. Fuhr, »Models in information retrieval«, Lectures on information retrieval, Springer-Verlag, New York, str. 21-50, 2011.
  • C. D. Manning, P. Raghavan, H. Schütze, Introduction to Information Retrieval, Cambridge University Press, 2008.
  • S. Melnik, S. Raghavan, B. Yang, H. Garcia-Molina, »Building a Distributed Full-Text Index for the Web«, ACM Transactions on Information Systems, št. 19, zv. 3, str. 217-241, 2001.
  • G. Salton, C. Buckley, »Term-weighting approaches in automatic text retrieval«, IP&M, št. 25, zv. 5, str. 513-523, 1988.
  • J. Zobel, A. Moffat, »Inverted files for text search engines«, ACM Computing Surveys, št. 38, zv. 2, 2006.
  • IBM, Inside Lotus: The Architecture of Notes and the Domino Server, 2000.
  • M. McCandless, E. Hatcher, O. Gospodnetiæ, Lucene in Action, Manning Publications Co., Greenwich, U.S., 2010.


Glej tudi/See also


Seminar za diskretno matematiko

Osebna orodja