Načrt

Iz MaFiRaWiki

Naj bodo v, k, t, λ nenegativna cela števila in naj velja vkt ≥ 0, λ ≥ 1. Incidenčna struktura D = (P, \mathcal{B}, I) je t-načrt, če velja

  1. |P| = v,
  2. |B| = k za vsak B \in \mathcal{B},
  3. vsaka podmožica množice P s t elementi je vsebovana v natanko λ blokih.

Za t-načrt se uporabljata oznaki t - (v,k,λ) in Sλ(t,k,v)

Glej tudi

Osebna orodja