Most

Iz MaFiRaWiki

Most (Bridge) oziroma premoščevalnik medsebojno povezuje omrežja. Če je lokalno omrežje povezano z mostom, lokalno omrežje zapustijo podatki, ki so namenjeni za drugo lokalno omrežje. Je novejšega izvora kot ponavljalnik, zahtevnejša naprava, saj podatke ojača in pošlje na ustrezen vmesnik, s tem da jih najprej shrani v medpomnilnik. Te podatke preveri in če ni napak, podatke pošlje naprej na ustrezen vmesnik (enega ali več premoščevalnika), odvisno od ciljnega naslova. Premnoščevalniki so počasnejši od ponavljalnikov in delujejo na 2. plasti modela OSI.


Lastnosti:

 • št. naprav v omrežju ni omejeno,
 • lahko delno povečamo prepustnost omrežja,
 • omogočajo povezavo različnih LAN omrežij med seboj (Ethernet, Token Ring)


Delovanje:

Most sprejme vse pakete iz vseh segmentov na katerih se nahaja s svojimi vmesniki. Za vsak svoj vmesnik ima vpisane MAC naslove postaj, ki se nahajajo na istem segmentu kot pripadajoči vmesnik. Most pregleda vsak paket. Odloča se po naslednjih kriterijih:

 • Če se ponorni naslov ne ujema s ponornimi naslovi v tabeli vmesnika, ki je paket sprejel, pogleda v tabelo ostalih vmesnikov in:
  • pošlje paket na tisti vmesnik, v katerega se naslov nahaja v tabeli,
  • pošlje paket na vse vmesnike, če se ponorni naslov ne nahaja v nobeni izmed tabel vmesnikov.
 • Če prepozna, da je ponorni naslov vpisan v tabeli za vmesnik, ki je sprejel ta paket. Pomeni, da se naslovljena postaja nahaja na istem segmentu, zato paket zavrže.


Vrste:

 • lokalni premoščevalniki (local bridge), ki med seboj povezujejo segmente lokalnega omrežja,
 • oddaljeni premoščevalniki (remote bridge), ki med seboj povezujejo oddaljena lokalna omrežja.

Ti premoščevalniki so počasni, zato jih zamenjujejo preklopna stikala in usmerjevalniki.

Osebna orodja