Moravec, Primož; Matematični kolokvij februar 2009

Iz MaFiRaWiki

Schurovi multiplikatorji grup

Primož Moravec

Univerza v Ljubljani, FMF

19. februar 2009


Schurov multiplikator je pomembna invarianta grup, ki ima številne uporabe v več vejah matematike. Pojem izvira iz Schurove klasifikacije projektivnih upodobitev grup, poleg tega pa ima tesno zvezo s teorijo centralnih razširitev grup, homološko teorijo in algebraično K-teorijo. V predavanju bomo predstavili osnove teorije Schurovih multiplikatorjev, nato pa se bomo osredotočili na nekatere nove pristope k reševanju odprtih problemov te teorije. Obravnavali bomo vprašanje ocen moči, eksponenta in ranga Schurovega multiplikatorja dane končne p-grupe ter posledice za homologijo pro-p grup. Opisali bomo zvezo s skrčenim Burnsideovim problemom in si ogledali algoritem za računanje Schurovih multiplikatorjev (ne nujno končnih) policikličnih grup.


Glej tudi

Matematični kolokviji

Osebna orodja