Monotono zaporedje

Iz MaFiRaWiki

Številsko zaporedje an je:

  • monotono rastoče, če velja a_n \leq a_{n+1} za vse n,
  • monotono padajoče, če velja a_n \geq a_{n+1} za vse n,
  • strogo monotono rastoče, če velja an < an + 1 za vse n,
  • strogo monotono rastoče, če velja an > an + 1 za vse n,

Monotono zaporedje običajno pomeni monotono rastoče zaporedje.

Osebna orodja