Monotona preslikava

Iz MaFiRaWiki

Naj bosta (A,R) in (A',R') binarni relaciji in f: A → A' preslikava z lastnostjo: ∀ x,y ∈ A če x R y, tedaj f(x) R f(y). Tedaj pravimo, da je preslikava f monotona.

Običajno obravavamo monotone preslikave v primeru, ko sta relaciji R in R' delni urejenosti. V tem primeru ju zapišemo A in A' in pogoj za monotonost f se tedaj glasi:

x ≤A y ⇒ f(x) ≤A' f(y).

Glej tudi

Osebna orodja