Mohar, Bojan; matematični kolokvij maj 1999

Iz MaFiRaWiki

Grafovski minorji in vložitve grafov v sklenjene ploskve

Bojan Mohar

Univerza v Ljubljani

13. maj 1999


Topološka teorija grafov, ki ima svoje korenine v problemu štirih barv in v kombinatorični topologiji, je imela svoj prvi pomembni vzpon v sedemdesetih letih, ko sta Ringel in Youngs rešila Heawoodov problem barvanja grafov, ki so vloženi v sklenjenih ploskvah. Svoj vrh pa je dosegla ob koncu osemdesetih let z Robertson-Seymourjevo teorijo grafovskih minorjev. Na predavanju, ki bo primerno za širši krog poslušalcev, bodo predstavljeni zgoraj omenjeni rezultati in nekatere njihove posledice v teoriji grafov, topologiji in teoretičnem računalništvu.

Osebna orodja