Moebiusova funkcija (Seminarska naloga)

Iz MaFiRaWiki

Moebiusova funkcija

 1. Naloga: Predstavite Moebiusovo številsko funkcijo.
 2. Viri:
  1. http://sl.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6biusova_funkcija
 3. Predavatelj, avtor: Prof. dr. Marko Petkovšek
 4. Seminar: 1.3.2010
 5. Predstavitev (Beamer):image:Moebius.pdf.
 6. Seminarska naloga (LaTex): image:MoebiusPisno.pdf
 7. Kvizna vprašanja:
  1. S katerim znakom smo označili Moebiusovo funkcijo? Odgovori:
   1. μ,
   2. φ,
   3. ψ.
  2. Koliko je μ(100)? Odgovori:
   1. 1,
   2. -1,
   3. 0,
   4. 4.
  3. Ali vedno velja μ(ab) = μ(a)μ(b)? Odgovori:
   1. Da,
   2. Ne
  4. Koliko je μ(ab), če je a tuj proti b? Odgovori:
   1. μ(a)μ(b),
   2. μ(a),
   3. 0,
   4. Nič od naštetega
  5. Naj bo g(n) vsota vseh števil f(1) + f82) + ... + f(n) in naj bo g(1) = 10, g(2) = 10, g(3) = 10, g(4) = 10. Koliko je f(3)?
   1.  ???
Osebna orodja