Možnosti mape

Iz MaFiRaWiki

Na nadzorni plošči v »Možnosti mape« lahko spremenimo delovanje datotek in map ter prikaz elementov v računalniku. Do Možnosti mape pridemo tako, da kliknemo na Start in izberemo Nadzorno ploščo. Nato na Nadzorni plošči odpremo mapo Možnosti mape.


Slika:moznosti_mape_01.jpg Slika:moznosti_mape_02.jpg


Odpre se nam pogovorno okno, v katerem imamo tri zavihke Splošno, Pogled in Iskanje.


Slika:moznosti_mape_03.jpg

Splošno

Na zavihku Splošno imamo možnost nastavitve, da se nam med brskanjem po mapah le te odpirajo vsaka v svojem oknu ali pa vse v istem oknu.


Slika:moznosti_mape_04.jpg


Druga možnost na tem zavihku je, kako želimo odpirati mape in datoteke. Nastavitev nam omogoča odpiranje z enim klikom ali dvoklikom.


Slika:moznosti_mape_05.jpg


V zadnjem razdelku tega zavihka lahko nastavljamo Podokno za krmarjenje. Lahko si nastavimo, da nam pokaže vse podmape določene mape in da samodejno razširi v trenutno mapo.


Slika:moznosti_mape_06.jpg

Pogled

Na zavihku Pogled imamo dva podokna in sicer Pogledi map ter Dodatne nastavitve.


Slika:moznosti_mape_07.jpg


V Pogledi map si lahko nastavimo kakšen pogled želimo imeti v določenih mapah, ki si jih izberemo.


Slika:moznosti_mape_08.jpg


Dodatne nastavitve pa nam omogočajo veliko možnosti, kako si prilagodimo različne stvari v mapah in datotekah.


Slika:moznosti_mape_09.jpg

Iskanje

Na zavihku Iskanje najdemo različne možnosti iskanja.


Slika:moznosti_mape_10.jpg


Na prvem podoknu imamo možnost nastavitve kaj želimo preiskati. Izbiramo lahko med tem, da računalnik na indeksiranih mestih preišče imena datotek in map, na neindeksiranih pa samo imena datotek, ali pa izberemo, da vedno preišče imena datoteke in vsebino.


Slika:moznosti_mape_11.jpg


V drugem podoknu izbiramo kako želimo iskati. Obkljukamo lahko, da pri iskanju v mapah vključimo tudi iskanje v podmapah, da se zadovoljimo pri iskanju z delnim ujemanjem, da iščemo z naravnim jezikom in da pri iskanju sistemskih datotek v mapah z datotekami ne uporabimo indeksa.


Slika:moznosti_mape_12.jpg


V zadnjem podoknu si lahko nastavljamo kaj želimo pri iskanju po neindeksiranih mapah. Vključimo lahko sistemske mape in pa stisnjene datoteke.


Slika:moznosti_mape_13.jpg


Če želimo obnoviti izvirne nastavitve na kateremkoli izmed treh zavihkov, kliknemo na gumb Obnovi privzeto in nato V redu.


Slika:moznosti_mape_14.jpg

Osebna orodja