Mitja Rosina: Problem treh teles

Iz MaFiRaWiki

Povzetek:

1. Najprej nekaj zgodovine in definicija, kaj je to "rešljiv".
2. Keplerjev  problem dveh teles kot oporišče za napad na problem treh teles.
3. Lagrangeve točke za tretje telo.
4. Usoda treh teles z gravitacijsko silo.
5. Kvantni coulombski problem dveh teles - simetrija O(4) = O(3) x O(3).
6. Kvantni coulombski sistem treh teles - kdaj je vezan?
7. Splošnejši pogoji za vezavo pri sistemih treh in štirih teles.
8. Zgledi: dimezoni
9. Kaj počnemo v Ljubljani: dimezon DD = cc\bar{u}\bar{d}

10. Ali je sistem več teles s silami F_ij=konst stabilen?

Osebna orodja