Relativistična energija

Iz MaFiRaWiki

(Preusmerjeno iz Mirovna energija)
Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

V posebni teoriji relativnosti je Albert Einstein predstavil novo definicijo energije, saj je klasična kršila energijski zakon pri menjavi inercialnega opazovalnega sistema.

Mirovna energija

Mirovna energija je energija mirujočega objekta oz. delca z maso:

E_0 = m\,c^2,

pri tem je m masa in c hitrost svetlobe v vakuumu.

Kinetična energija

Translacijska kinetična energija ima obliko:

K = \frac{m\,c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - m\,c^2,

pri čemer je v hitrost v danem sistemu.

Polna energija

Polna energija je vsota kinetične in mirovne energije:

E = K + E_0 = \frac{m\,c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \gamma \,m\,c^2 = \sqrt{(p\,c)^2 + (m\,c^2)^2}.

Ne zamešaj

\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}

z γ0, ki nastopa pri Lorentzovi transformaciji. p je relativistična gibalna količina.

Kadar je kinetična energija precej večja od mirovne (K > > E0) lahko polno energijo zapišemo kot:

E \cong p\,c

To aproksimacijo lahko uporabimo pri ultrarelativističnih delcih in delcih, ki v pospeševalniku pridobijo skoraj svetlobno hitrost. Pri delcih brez mase velja enakost.

Osebna orodja