Minorji v delnih kockah (Seminar DM)

Iz MaFiRaWiki

Minorji v delnih kockah

Tilen Marc

Torek, 29. november 2016, od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19


Povzetek:

Definirali bomo relacijo minorja v delnih kockah in predstavili nekaj družin zaprtih za relacijo. Zanimala nas bo karakterizacija družin s pomočjo prepovedanih minorjev. Izkaže se, da ključno vlogo igra družina delnih kock, ki ne vsebujejo minorja izomorfnega 3-dimenzionalni kocki brez enega vozlišča. Predstavili bomo rezultate za to družino in povezave z drugimi (uveljavljenimi) družinami.

Seminar za diskretno matematiko

Osebna orodja