Min/Max kopica

Iz MaFiRaWiki

GFDL Avtor tega članka je študent/ka MojcaVaupotic.

Pripravil/a ga je pri predmetu Računalništvo 2 (FMF PRA).


Kljub temu ste vsi vabljeni k urejanju in popravkom, saj je bistvo wikija ravno v sodelovalnem delu.

Kopica je dvojiško drevo s posebno lastnostjo. Običajno je levo poravnana.

Min kopica: vrednost v očetu ni večja od vrednosti v sinovih

Max kopica: vrednost v očetu ni manjša od vrednosti v sinovih


Dvojiško drevo s samimi enakimi elementi je že kopica.

Osebna orodja