Milan Hladnik: Začetki društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije.

Iz MaFiRaWiki

Na seminarju bom poročal o ugotovljenih dejstvih v zvezi z ustanovnim občnim zborom društva, prvim kongresom jugoslovanskih matematikov in fizikov na Bledu, razmerah v društvu v prvih letih delovanja, prvih sekcijah (za tisk, za pouk, za terminologijo in za bibliografijo), če bo čas, pa tudi o prvih tekmovanjih srednješolcev v znanju matematike in fizike v zgodnjih petdesetih letih 20. stoletja. Predstavil bom tudi nekatere zapise v takratnem dnevnem časopisju in nekatere zbirke podatkov, ki smo jih pri društvu začeli zbirati ob pripravah na 60-letnico delovanja.

Osebna orodja