Milan Hladnik: Prvi mednarodni matematični kongresi, 4. del: Kongresi okrog prve svetovne vojne

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Peti kongres so organizirali na univerzi v Cambridgeu v Angliji poleti 1912 s posebnim poudarkom na uporabni matematiki in ob velikem številu udeležencev iz ZDA. Ta kongres spada še v optimistični predvojni čas mednarodne matematične enotnosti. Prva svetovna vojna je v tem pogledu marsikaj spremenila. Povojna kongresa v Strasbourgu 1920 in v Torontu 1924 nista bila zares internacionalna, saj so bili izključeni matematiki iz držav centralni sil, Nemčije, Avstrije, Madžarske in Bolgarije. Kljub temu je bila leta 1920 ustanovljena (okrnjena) Mednarodna matematična zveza, predhodnica sedanje IMU.

Osebna orodja