Milan Hladnik: Prvi mednarodni matematični kongresi, 1. del: Pred prvim kongresom

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Na seminarju si bomo na kratko ogledali prizadevanja Charlesa Hermita in Georga Cantorja za vzpostavitev mednarodnega sodelovanja na področju matematike v zadnji četrtini 19. stoletja. Pomembno vlogo je pri tem odigral tudi "nevtralni" Mittag-Leffler. Prvi, ki se je na uradnem srečanju matematikov zavzel za sklic mednarodnega matematičnega kongresa, je bil Felix Klein na kongresu v Chicagu leta 1893. Uradno prvi mednarodni kongres matematikov se je potem zgodil v Zürichu leta 1897.

Osebna orodja