Milan Hladnik: Prvi članek dr. Franca Hočevarja

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Seminar je namenjen znani tematiki iz naših študentskih let: integriranju. Natančneje, posebnim metodam za računanje nekaterih integralov, kot jih je pred več kot 150 leti predstavil naš prvi moderni doktor matematike Franc Hočevar v svojem prvem članku leta 1876. Upravičeno lahko domnevamo, da gre vsaj deloma za vsebino njegove disertacije, katere original je, žal, izgubljen.

Osebna orodja