Milan Hladnik: Profesor Plemelj in Fermatov problem

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Na seminarju bosta na kratko in v zgodovinskem kontekstu predstavljena dva posebna primera Fermatovega problema, za pete in za sedme potence, oba sicer rešena že v prvi polovici 19. stoletja, ter opisan Plemljev pristop k njunemu reševanju. Za prvega je profesor Plemelj celo našel nov dokaz, ki hkrati nekoliko razširja že znani rezultat; ogledali si bomo vsaj glavne ideje tega dokaza.

Osebna orodja