Milan Hladnik: Profesor Ivan Vidav, pregled življenja in dela - 5. del: Zrela leta

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Po letu 1978 profesor Vidav ni več objavljal znanstvenih člankov, v začetku osemdesetih let je bil mentor še pri treh doktoratih. Veliko je predaval, tako na dodiplomskem kot zlasti na podiplomskem študiju, pa tudi na društvenih seminarjih. Bolj kot prej se je tudi posvetil pisanju knjig in strokovnih člankov, ki jih je objavljal v Obzorniku in Preseku še dvajset let po upokojitvi leta 1986. V tem svojem zrelem obdobju življenja je bil poleg tega deležen novih časti in priznanj, zlasti ob doseženih visokih življenjskih jubilejih.

Osebna orodja