Milan Hladnik: Profesor Ivan Vidav, pregled življenja in dela - 4. del: Obdobje 1970-1980

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Konec šestdesetih in v začetku sedemdesetih let 20. stoletja so spet nastopile spremembe v učnem načrtu obeh smeri matematike. Uvedena so bila tudi redna podiplomska predavanja, pri katerih je glavno vlogo spet odigral profesor Vidav. Skoraj vsako leto je predaval na 3. stopnji, k sreči pa so mu lahko kmalu pomagali novi predavatelji. Ogledali si bomo prve magisterije iz matematike in nove doktorande v tem obdobju. Na znanstvenem področju je Vidav nadaljeval enako aktivno kot prej, tudi z nekaterimi novimi sodelavci. Napisal je nekaj knjig, posebej učbenikov za 2. in 3. stopnjo, nekaj člankov za Obzornik in tudi za novi časopis Presek, predaval za društvo in pomagal pri pripravi in izvedbi znanstvenega simpozija in proslave ob 100-letnici Plemljevega rojstva leta 1973 in odprtju Plemljeve spominske sobe na Bledu leta 1976.

Osebna orodja