Milan Hladnik: Plemljevi matematični znanci - 2. del: Dunajski kolegi in sodelavci

Iz MaFiRaWiki

Povzetek: Tako kot Plemelj so bili Escherichovi doktorandi tudi znani matematiki Wirtinger, Tauber, Hahn, Tietze in Radon. Prav tako najdemo zanimive osebnosti in Plemljeve znance med drugimi profesorji na dunajski univerzi in na dunajski tehniški visoki šoli. Videli bomo, kaj se je predavalo v študijskem letu 1903/04, ko je bil Plemelj privatni docent na Dunaju. Še en seznam Plemljevih dunajskih kolegov najdemo med predavatelji v okviru novoustanovljenega avstrijskega matematičnega društva (Mathematische Gesellschaft in Wien) v letih 1904-1907.

Osebna orodja