Milan Hladnik: Plemljevi matematični znanci - 1. del: Učitelji

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Na seminarju bomo pregledali matematike, s katerimi je Plemelj prišel v stik v svoji karieri, in o njih spoznali to in ono zanimivost. V prvem delu se bomo osredotočili na ljudi, ki so mu bili na tak ali na drug način nadrejeni, predvsem na njegove profesorje v Ljubljani, na Dunaju, v Berlinu in v Göttingenu. V drugem delu bomo pozornost posvetili njegovim kolegom in sodelavcem.

Osebna orodja