Milan Hladnik: Otto Neugebauer, življenje in delo, 1. del

Iz MaFiRaWiki

Povzetek: Otto Neugebauer spada med najuglednejše zgodovinarje matematike 20. stoletja. Po njem je EMS poimenovala nagrado za dosežke s tega področja in jo prvič podelila na kongresu julija 2012 v Krakowu. Pregledali bomo življenjsko pot ter znanstveno in strokovno delo človeka, ki je umrl 19. februarja pred triindvajsetimi leti. Videli bomo, da njegovo delo presega ozke okvire matematično zgodovinske stroke.

V prvem delu bomo spoznali njegovo evropsko obdobje, ko je deset let kot Courantov asistent, urednik različnih zbirk in časopisov ter kot raziskovalec in profesor za starejšo zgodovino matematike delal v Göttingenu in nato kot urednik in profesor še šest let v Koebenhavnu, predno je leta 1939 emigriral v ZDA in tam nadaljeval svojo kariero.

Osebna orodja