Milan Hladnik: Milan Hladnik: Kratka zgodovina konstrukcij pravilnega sedemkotnika - 2. del

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Obravnavali bomo Vietovo konstrukcijo pravilnega sedemkotnika, ki že uporablja konstrukcijo korena kubične enačbe in tretjinjenje kota, tako kot nekatere moderne konstrukcije.

Osebna orodja