Milan Hladnik: Matematiki, fiziki in astronomi na Slovenskem v minulih obdobjih - 7. del: Druga polovica devetnajstega stoletja - Matematiki

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Poleg znanih in uveljavljenih imen, kot so Franc Močnik, Franc Hočevar, Josip Plemelj in Rihard Zupančič, bomo na seminarju srečali še druga, manj znana in manj pomembna imena, ki so po svoje tudi pripomogla k razvoju matematike na Slovenskem ali v sosednjih deželah (če ne drugače, pa s poučevanjem na srednjih šolah in pisanjem učbenikov). Taki so bili v tem času npr. Simon Rudmaš, Josip Križan, Luka Lavtar, Blaž Matek, Konrad Zindler in še nekateri drugi gimnazijski profesorji.

Osebna orodja