Milan Hladnik: Matematiki, fiziki in astronomi na Slovenskem v minulih obdobjih - 6. del: Druga polovica devetnajstega stoletja - Fiziki

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. V drugi polovici 19. stoletja se pričenja moderna doba matematike in fizike v naših krajih. Več Slovencev se začne profesionalno ukvarjati s tema dvema vedama in dosega uspehe tudi na raziskovalnem področju, s čimer se uveljavi v avstrijskem in celo svetovnem merilu. Na seminarju si bomo na kratko pogledali življenja in prispevke najpomembnejših fizikov tega obdobja, kot so npr. Simon Šubic, Jožef Stefan in Ignac Klemenčič, kolikor bo časa, pa še nekaj drugih, manj znanih predstavnikov fizikalne vede.

Osebna orodja