Milan Hladnik: Matematiki, fiziki in astronomi na Slovenskem v minulih obdobjih - 5. del: Prva polovica devetnajstega stoletja

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Nadaljujemo s pregledom naše matematične, fizikalne in astronomske zgodovine z ljudmi, ki so na teh področjih delovali in ustvarjali na naših tleh v prvi polovici 19. stoletja (do Močnika). Videli bomo, kdo so bili v tem času profesorji matematično-fizikalnih ved na centralnih šolah in na liceju v Ljubljani in kaj so prispevali k razvoju znanosti in šolstva.

Osebna orodja