Milan Hladnik: Matematiki, fiziki in astronomi na Slovenskem v minulih obdobjih - 4. del: Druga polovica osemnajstega stoletja

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. V drugi polovici 18. stoletja smo imeli nekatere pomembne matematike, fizike in astronome, ki pa so se uveljavili predvsem v tujini. Taka sta bila npr. Hallerstein in Vega. Na seminarju si bomo ogledali predvsem vrsto drugih, morda manj znanih osebnosti, ki so vsaka po svoje doprinesli k razmahu znanstvenega mišljenja in k razvoju fizike in matematike v naših krajih. Vzporedno se bomo dotaknili tudi nekaterih reform v šolstvu v tem času.

Osebna orodja