Milan Hladnik: Matematiki, fiziki in astronomi na Slovenskem v minulih obdobjih - 3. del: Prva polovica osemnajstega stoletja

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Čeprav spada Valvasor še v 17. stoletje, se bomo najprej na hitro dotaknili njegovih matematično-fizikalnih rokopisov in knjig iz njegove bogate knjižnice. Seznanili se bomo tudi z ustanavljanjem znanstvene akademije in z uvedbo višjih filozofskih študijev na jezuitskem kolegiju v Ljubljani. Spoznali bomo najpomembnejše jezuitske profesorje matematike in fizike v Ljubljani v prvih letih 18. stoletja in študente, ki so zapisali njihova predavanja. Predstavili bomo tudi nekaj znanih plemiških rodbin, katerih člani so se v tem času uveljavili na znanstvenem področju (npr. Erbergi, Tauffererji, Breckerfeldti), če bo čas, pa tudi nekaj drugih izstopajočih posameznikov.

Osebna orodja