Milan Hladnik: Matematiki, fiziki in astronomi na Slovenskem v minulih obdobjih - 2. del: Šestnajsto in sedemnajsto stoletje

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Pregledali bomo prispevke naših astronomov in matematikov v obdobju od humanizma do začetka prosvetljenstva. Spoznali bomo prizadevanja za razvoj protestantskega in nato jezuitskega šolstva v naših krajih, nekatere vplivne družine, nadarjene posameznike in njihove tuje učitelje v tem času. Zaključili bomo s poročilom o opazovanju delnega sončnega mrka v Sloveniji leta 1664 in s prvimi zapisi o astronomskih pojavih v slovenščini.

Osebna orodja