Milan Hladnik: Matematiki, fiziki in astronomi na Slovenskem v minulih obdobjih - 1. del: Srednji vek in doba humanizma

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Na seminarju bomo v nekaj nadaljevanjih podali pregled najpomembnejših ljudi, ki so se rodili ali daljši oziroma krajši čas živeli na Slovenskem, pri svojem poklicnem ali ljubiteljskem delu pa so bili bolj ali manj tesno povezani z eno od matematičnih znanosti. Ob imenih in dejanjih nekaterih vidnejših predstavnikov naše stroke bomo spoznali tudi delček slovenske kulturne zgodovine.

Prvo predavanje bo zajelo obdobje od sredine 12. do sredine 16. stoletja, od Hermana Koroškega do Andreja Perlaha in njegovih sodobnikov.

Osebna orodja