Milan Hladnik: Ljubljanska univerza v prvih desetih letih obstoja

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Na seminarju si bomo na kratko ogledali organiziranost delovanja univerze v začetnem obdobju, ki ga je zaznamovalo predvsem stalno prizadevanje za njen obstanek, normalno rast in razvoj. Pozornost bomo posvetili osnovnim strokam, kadrovskim okrepitvam, prostorski problematiki in rasti študentske populacije.

Osebna orodja