Milan Hladnik: Kratka zgodovina konstrukcij pravilnega sedemkotnika - 2. del: Moderne konstrukcije

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Obravnavali bomo Vietovo konstrukcijo pravilnega sedemkotnika, ki že uporablja konstrukcijo korena kubične enačbe in tretjinjenje kota, tako kot nekatere moderne različice. Na podobni ideji temelji Plemljev pristop, pa tudi Gleasonova in Conwayeva posplošitev, medtem ko je Johnson pri svoji konstrukciji uporabil metodo vstavljanja še bolj direktno.

Osebna orodja