Milan Hladnik: Franc Močnik in konstrukcija pravilnega petkotnika

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Na kratko bomo predstavili različne pristope h konstrukciji pravilnega petkotnika iz Močnikovih učbenikov. V glavnem gre pri tem za dobro znane in standardne metode, ki temeljijo na delitvi dane daljice po zlatem rezu in na predhodni konstrukciji zlatega trikotnika. Še najbolj je zanimiva neka Močnikova približna metoda, ki jo lahko primerjamo s starim postopkom Leonarda da Vincija. Kot dopolnitev bomo pregledali še nekatere druge znane in morda tudi nekoliko manj znane zgodovinske konstrukcije pravilnega petkotnika.

Osebna orodja