Milan Hladnik: Šolanje in študij profesorja Vidava

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Ob nekaterih starejših in nekaterih na novo pridobljenih podatkih bomo spoznali, v katero osnovno šolo je hodil profesor Vidav v mladih letih, katere predmete je imel v gimnaziji in kdo ga je učil matematiko, fiziko, kemijo in prirodopis. Podobno bomo videli, katere predmete je vpisal na filozofski fakulteti, katere izpite je opravil predhodno in kako sta potekala njegova diploma in doktorat.

Osebna orodja