Mihael Pozderec

Iz MaFiRaWiki

Vsebina

Test iz matematike

1. naloga

Izračunaj ničle in pole funkcije f(x)=\frac{x^3+2x^2-x-2}{x^2+3x-10}


2. naloga

Izračunaj presečišča funkcij f(x)=\frac{x^3-6x^2+11x-6}{x+1} in g(x) = x2 − 9


3. naloga

Poenostavi naslednje izraze. a) \frac{\frac{81x^3}{32}}{\frac{27x^2}{18}}\cdot \frac{64}{12x}

b) x^\frac{7}{2}\cdot x^4\cdot x^\frac{1}{14}


c) \sqrt[3]{x}\cdot\frac{\sqrt[6]{x^2}}{\sqrt{x^3}}\cdot\sqrt{x}


4. naloga

Izračunaj integral funkcije f(x) = 2x3 − 5x2 + x − 1

Osebna orodja