Memoizacija

Iz MaFiRaWiki

GFDL Avtor tega članka je študent/ka SonjaValenčič.

Pripravil/a ga je pri predmetu Računalništvo 2 (FMF PRA).


Kljub temu ste vsi vabljeni k urejanju in popravkom, saj je bistvo wikija ravno v sodelovalnem delu.

Memoizacija je tehnika, s katero prihranimo čas pri izvajanju algoritmov: če moramo pri reševanju problema večkrat uporabiti rezultat katerega od podproblemov, ta podproblem rešimo samo enkrat in si rešitev zapomnimo. Potem je ni potrebno računati večkrat in s tem izgubljati časa. Memoizacija se uporablja pri dinamičnem programiranju.

Beseda memoizacija izhaja iz latinske besede memorandum, kar pomeni "kar si je potrebno zapomniti". Memoizacija ni isto kot memorizacija. Po pomenu sta si besedi podobni (nekaj si zapomnimo), ampak izraz memorizacija je bolj splošen. Memoizacijo je "izumil" Donald Michie in jo leta 1968 prvič predstavil v svojem članku "Memo functions and machine learning", objavljenem v reviji Nature.

Osebna orodja