Mediali in povezavno tranzitivni tipi zemljevidov(Seminar DM)

Iz MaFiRaWiki

Mediali in povezavno tranzitivni tipi zemljevidov

Alen Orbanić, IMFM

Torek, 9. 3. 2010 od 10h do 11h, Plemljev seminar, Jadranska 19

Povzetek: Vemo, da je medial k-orbitnega zemljevida k-orbiten, če je zemljevid sebi-dualen, in 2k-orbiten sicer. Če naj bo medial zemljevida povezavno tranzitiven, mora biti začetni zemljevid 1- ali 2-orbiten ali pa 4-orbiten sebi-dualen. Pri sebi-dualnih zemljevidih je tip mediala v odvisnosti od tipa začetnega zemljevida odvisen tudi od tipa dualnega izomorfizma. Ogledali si bomo postopek, s katerim enumeriramo vse možnosti tipov mediala v odvisnosti od dualnega izomorfizma.

Vabljeni!

Glej tudi/See also

Seminar za diskretno matematiko

Osebna orodja