MediaWiki:Summary

Iz MaFiRaWiki

Šumniki: <a href="javascript:insertTags('Č',,);" style="text-decoration: none" title=" Č ">Č</a> | <a href="javascript:insertTags('č',,);" style="text-decoration: none" title=" č ">č</a> | <a href="javascript:insertTags('Š',,);" style="text-decoration: none" title=" Š ">Š</a> | <a href="javascript:insertTags('š',,);" style="text-decoration: none" title=" š ">š</a> | <a href="javascript:insertTags('Ž',,);" style="text-decoration: none" title=" Ž ">Ž</a> | <a href="javascript:insertTags('ž',,);" style="text-decoration: none" title=" ž ">ž</a>    Urejanje: <a href="javascript:insertTags('','',);" style="text-decoration: none" title=" Notranja povezava ">[[ ]]</a>  |  <a href="javascript:insertTags('[',']',);" style="text-decoration: none" title=" [Zunanja povezava] ">[ ]</a>  |  <a href="javascript:insertTags('Vzorec:','',);" style="text-decoration: none" title=" Vzorec:Vzorec ">{{ }}</a>  |  Seznam (<a href="javascript:insertTags('#',,);" style="text-decoration: none" title=" Urejen seznam ">urejen</a>, <a href="javascript:insertTags('*',,);" style="text-decoration: none" title=" Neurejen seznam ">neurejen</a>)  |  <a href="javascript:insertTags('{|\n|+ ime \n|- \n| 11 || 12 \n|- \n| 21 || 22 \n|}',,);" style="text-decoration: none" title=" Osnovna tabela ">Tabela</a>    Razdelki: <a href="javascript:insertTags('== ',' ==',);" style="text-decoration: none" title=" Novo poglavje ">Poglavje</a> (<a href="javascript:insertTags('== Glej tudi ==',,);" style="text-decoration: none" title=" Glej tudi ">Glej tudi</a>)  |  <a href="javascript:insertTags('=== ',' ===',);" style="text-decoration: none" title=" Novo podpoglavje ">Podpoglavje</a>

Dodatki: <a href="javascript:insertTags('[[Kategorija: ]]',,);" style="text-decoration: none" title=" Navezava na ketegorijo ">Kategorija</a> | Graphviz (<a href="javascript:insertTags('',,);" style="text-decoration: none" title=" hierarhični usmerjeni grafi ">dot</a>, <a href="javascript:insertTags('',,);" style="text-decoration: none" title=" splošni neusmerjeni grafi ">neato</a>, <a href="javascript:insertTags('',,);" style="text-decoration: none" title=" grafi z radialno razvrstitvijo vozlišč ">twopi</a>, <a href="javascript:insertTags('',,);" style="text-decoration: none" title=" grafi z krožno razvrstitvijo vozlišč ">circo</a>)  |  <a href="javascript:insertTags('--\176\176\176\176',,);" style="text-decoration: none" title=" Podpis ">Podpis</a>

Matematika (znotraj <math> ukazov): množice <a href="javascript:insertTags('\\mathbb{N}',,);" style="text-decoration: none" title=" Naravna števila ">N</a> | <a href="javascript:insertTags('\\mathbb{Z}',,);" style="text-decoration: none" title=" Cela števila ">Z</a> | <a href="javascript:insertTags('\\mathbb{Q}',,);" style="text-decoration: none" title=" Racionalna števila ">Q</a> | <a href="javascript:insertTags('\\mathbb{R}',,);" style="text-decoration: none" title=" Realna števila ">R</a> | <a href="javascript:insertTags('\\mathbb{C}',,);" style="text-decoration: none" title=" Kompleksna števila ">C</a>   

Povzetek

Osebna orodja