Matrike z alternirajočimi predznaki (Seminar DM)

Iz MaFiRaWiki

Matrike z alternirajočimi predznaki

Matjaž Konvalinka

Torek, 25. marec 2014, od 10-12, Plemljev seminar, Jadranska 19

Povzetek: Kvadratna matrika z elementi 1, -1, 0, za katero velja, da se neničeni elementi v vsakem stolpcu in vsaki vrstici začnejo in končajo z 1 in alternirajo med 1 in -1, se imenuje matrika z alternirajočimi predznaki. V prvem predavanju bom predstavil elegantni dokaz preštevalne formule Grega Kuperberga preko šesttočkovnega modela.

Glej tudi/See also


Seminar za diskretno matematiko

Osebna orodja