Matrika (Java)

Iz MaFiRaWiki

GFDL Avtor tega članka je študent/ka MojcaVaupotic.

Pripravil/a ga je pri predmetu Računalništvo 2 (FMF PRA).


Kljub temu ste vsi vabljeni k urejanju in popravkom, saj je bistvo wikija ravno v sodelovalnem delu.

Matrika je dvojna tabela, v kateri imajo vse enojne podtabele enako vrednost. Število vrstic v matriki a je a.length, število stolpcev v matriki a pa je a[0].length.

Matriko z n vrsticami in m stolpci, ki vsebuje cela števila, naredimo z ukazom new int[n][m].

Osebna orodja