Matlab

Iz MaFiRaWiki

Matlab je program za numerično računanje, matematično modeliranje in vizualizacijo. Nastal je na osnovi knjižnice Lapack. Sorodna brezplačna programa sta Octave in Scilab. Matlabove funkcije se da enostavno dopolniti z uporabnikovimi s pomočjo Matlabovega programskega jezika.

Osnovna programska struktura je matrika.

Zgled:

a=[1,2; 3,4]
b=[1 2; 3 4]

V Matlabu ni potrebno definirati spremenljivk in rezervirati prostora v spominu. Učinkovito programiranje v Matlabu se doseže s predhodno rezervacijo pomnilnika, uporabi ukazov s piko (delujejo po komponentah matrike) in izogibanju uporabe for zank. Zgled je npr. vgrajena funkcija hilb.

Zgled:

% kvadrati števil od 1 do 10 
kvad=[];
for i=1:10
  kvad=[kvad, i^2];
end   
kvad

In še na drug način:

kvad=(1:10).^2
Osebna orodja