Mathematica/Union

Iz MaFiRaWiki

  • Union[seznam1,seznam2,...] vrne urejen seznam vseh različnih elementov, ki se pojavijo v kakem seznami.
  • Union[seznam] vrne urejeno različico seznama, v kateri so izpuščeni vsi podvojeni elementi.

  • Če so seznami mišljeni kot množice, vrne Union njihovo unijo.
  • seznami morajo imeti isto glavo, vendar ne nujno List.
  • Union[seznam1,...,SameTest->test] uporabi test na vsakem paru elementov iz seznami, da določi, ali sta smatrana za enaka.

Primeri

Unija seznamov v smislu teorije množic

In[1]:={a,b,c}\cup{b,c,d}
Out[1]={a,b,c,d}

Isti izraz na drug način.

In[2]:=Union[{a,b,c},{b,c,d}]
Out[2]={a,b,c,d}

Naslednje deluje, ker imata ff[a,b,c] in ff[b,c,d] isto glavo.

In[3]:=ff[a,b,c]\cupff[b,c,d]
Out[3]=ff[a,b,c,d]

Union z enim argumentom iz seznama izloči duplikate in uredi preostale elemente.

In[4]:=Union[{b, b, c, a, c, a, b, d}]
Out[4]={a,b,c,d}

Glej tudi

Osebna orodja