Mathematica/Take

Iz MaFiRaWiki

Take je vgrajeni ukaz, ki vrne ali prvih n elementov seznama (Take[seznam,n]) ali elemente od n-tega do m-tega mesta v seznamu (Take[seznam,{n,m}]) ali zadnjih n elementov seznama (Take[seznam,-n]). Npr.

Take[{6, 5, 4, 3, 2, 1}, 2]

vrne vrednost

{6, 5}
Take[{6, 5, 4, 3, 2, 1}, {2, 4}]

vrne vrednost

{5, 4, 3}
Take[{6, 5, 4, 3, 2, 1}, -2]

pa vrne vrednost

{2, 1}

Glej tudi

Osebna orodja