Mathematica/Split

Iz MaFiRaWiki

Split je vgrajeni ukaz, ki seznam razdeli na podsezname, ki vsebujejo enake elemente.Npr:

Split[{a,a,b,b,b,c,b}]

vrne vrednost:

{{a,a},{b,b,b},{c},{b}}

ali pa

Split[{a,a,a, 3, 3, b,b, 2, 2, 2, 2}, Mod[#1 - #2, 2] === 0 &]

vrne:

{{a, a, a}, {3, 3}, {b, b}, {2, 2, 2, 2}}

Glej tudi

Osebna orodja